Konferencja Badań Kosmicznych

Polski Kodeks Kosmiczny 3... 2... 1... START!


11.01.2018

O Konferencji

Konferencja Badań Kosmicznych jest wydarzeniem poświęconym działalności człowieka w kosmosie. Aktywny rozwój myśli naukowo technicznej sprawił, że ludzkość rozpoczęła realizację programów bezpośredniej penetracji dotąd niedostępnych dla niej obszarów wszechświata oddalonych od niej o setki tysięcy kilometrów.

Pojawienie się tej nowej dziedziny zrodziło potrzebę zapewnienia jej specjalistycznej regulacji prawnej, która odpowiadałaby specyficznym cechom tej działalności. Organizowane przez nas wydarzenie ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o kosmosie, zainteresowanie odbiorców nową, lecz niezwykle intensywnie rozwijającą się dziedziną.

Najważniejszym zadaniem jest jednak stworzenie platformy do wymiany poglądów i wiedzy dla specjalistów z dziedzin technicznych oraz prawnych, jak i przedsiębiorców z branży kosmicznej.

Patroni Honorowi

Polska Agencja Kosmiczna
POLSA: Polish Space Agency

polsa.gov.pl

Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

Patroni Medialni

Space24.pl
Technologie Kosmiczne

Space24.pl

Gdansk.pl
Portal Miasta Gdańska

www.gdansk.pl

Kosmonauta.net

Kosmonauta.net

Partnerzy

Study in Gdańsk

www.study-gdansk.com

Grupa Prawna ITMT LAW

WWW.ITMTLAW.COM

Kontakt


E-mail: kbk@prawo.ug.edu.pl

Tel.:+48 58 523 28 27
Fax: +48 58 523 27 03

www.kbk.ug.edu.pl

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
pok. 4047

Kontakt